Szkolenie psów – metoda DO AS I DO (DAID) oparta o zdolności uczenia się społecznego psów

Uczenie się społeczne to pozyskiwanie informacji lub nabywanie zachowań poprzez obserwację lub interakcję z innymi osobnikami.

Metoda DAID wykorzystuje zdolność psów do obserwacji i naśladowania zachowań, a także relacje społeczne jakie psy wytwarzają z ludźmi.

W metodzie DAID występuje tzw. naśladownictwo funkcjonalne, to znaczy pies osiąga ten sam cel i robi to w podobny do człowieka sposób mimo różnic anatomicznych. Oznacza to, że pies naśladuje różne czynności człowieka, ale może wykonywać je  inną częścią ciała, np. człowiek robi coś ręką, a pies pyskiem.

Nazwa tej metody szkoleniowej została zaczerpnięta od nazwy protokołu do sprawdzania zdolności naśladowczych różnych zwierząt.

Trening  metodą DAID do składa się z trzech faz :

Faza -1 nauka zasady naśladowania z wykorzystaniem znanych psu trzech zachowań

Faza -2 generalizacja zasady naśladowania z wykorzystaniem sześciu znanych psu zachowań

Faza -3 nauka nowych zachowań za pomocą zasady naśladowania

W  czasie treningu pies uczy się zasady.  Komenda„ powtórz (do it)” nie jest związana z jakimś konkretnym zachowaniem lecz z nową zasadą. Komenda „ powtórz (do it)” oznacza zrób to co ja.

Przeprowadzono badania porównujące szybkość nauczenia psa nowych zachowań metodą DAID oraz metodą kształtowania (kliker):

 W nauce czynności prostych takich jak:

         dzwonienie dzwonkiem pasterskim

         włożenie łapy do hula-hop

         przewracanie butelki

Maksymalny czas na wykonanie przez psa wymaganej czynności wynosił 15 min mierzone od momentu rozpoczęcia próby do chwili wykonania przez psa danego zadania. Psy które przekroczyły ten czas były odrzucane z testu. W teście wzięło udział  15 psów z czego wszystkie zmieściły się w wymaganym czasie. Różnica, chociaż niewielka, wystąpiła w średnim czasie osiągnięcia celu czyli wykonania zadania przez psa.

 Wyniki testu:

DAID

kształtowanie     (kliker)

Ilość psów w teście

15

15

Ilość psów która wykonała zadanie w ciągu 15 min

15

15

Średni czas potrzeby do wykonania zadania (sekundy)

27,19

45,25

W drugim badaniu porównano skuteczność obu tych metod w nauce czynności złożonej:

         otworzenie szuflady

         zamknięcie szuflady

         otworzenie szafki

         zamkniecie szafki

Maksymalny czas na wykonanie przez psa wymaganej czynności wynosił 15 min mierzone od momentu rozpoczęcia próby do chwili wykonania przez psa danego zadania. Psy które przekroczyły ten czas były odrzucane z testu. W teście wzięło udział  14 psów z czego w metodzie DAID wszystkie zmieściły się w czasie 15 minut, a w metodzie klikerowej tylko 11 psów.  Bardzo duża różnica wystąpiła w średnim czasie osiągnięcia celu czyli wykonania zadania przez psa.

 Wyniki testu:

DAID

kształtowanie     (kliker)

Ilość psów w teście

14

14

Ilość psów która wykonała zadanie w ciągu 15 min

14

11

Średni czas potrzeby do wykonania zadania (sekundy)

55,71

356,18

Przeprowadzone badania porównawcze nauki nowych zachowań u psów metodą DAID i kształtowania (kliker)  ukazały bardzo dużą skuteczność metody DAID w nauce złożonych czynności.

Metoda DAID nie zastępuje innych metod pozytywnego szkolenia i powinna być stosowane łącznie z nimi, natomiast sprawdza się i jest bardzo pomocna  w nauce skomplikowanych czynności.

Szczegóły treningu DAID zostaną omówione w czasie seminarium :  „Teoria szkolenia psów, koncentracja, motywacja” które odbędzie się  8.12.2013 w ZSz nr 53 ul Popiełuszki 5 w Warszawie.

Szczegóły dotyczące seminarium są na stronie https://www.psiaedukacja.pl/index.php/ct-menu-item-19/seminaria-kynologiczne/26-komunikacja-psow-wyklad

 

Pies i kot – jak zaprzyjaźnić psa z kotem

Pies i kot

Ferni jako kilkumiesięczny kot został wprowadzony do domu, w którym mieszkał pies Bubu. Dzięki budowaniu pozytywnych skojarzeń udało się spowodować, że pies w ciągu kilku dni zaakceptował kota w domu.

Mimo dużej różnicy w masie ciała, pies i kot aktualnie są najlepszymi przyjaciółmi!

 

Szkolenie i tresura psów – nowoczesne metody szkolenia psów

Pojecie posłuszeństwa u psa oznacza, ze pies bez oporu akceptuje i wykonuje polecenia opiekuna. Wielu właścicieli psów rozważa podjecie szkolenia swojego psa, gdy zaczyna on sprawiać problemy. Tymczasem każdy właściciel ma inne oczekiwania w stosunku do swojego psa i każdy powinien nauczyć swojego psa tego, czego od niego będzie wymagał. Wtedy psio – ludzka koegzystencja będzie spójna i harmonijna. W konsekwencji pies będzie miał większą swobodę, a właściciel radość z obcowania ze swoim pupilem.
Podstawą efektywnego szkolenia psa jest zbudowanie dobrych i prawidłowych relacji między psem a opiekunem, co umożliwia odpowiedni kontakt i komunikację.

Nowoczesne metody szkolenia zwierząt opierają się o wzmocnienie dodatnie i wygaszenie ujemne. Jest to tzw. pozytywne szkolenie, które polega na stosowaniu nagrody za właściwe zachowanie i ignorowanie zachowania niewłaściwego.

 

rodzaj wzmocnienie wygaszenie
dodatnie pies dostaje nagrodę za to, że siada – prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia zachowania zwiększa się  pies zostaje ukarany za to że siadł – prawdopodobieństwo, ponownego wystąpienia zachowania zmniejsza się
ujemne właściciel przestaje szarpać za smycz gdy pies siadł – prawdopodobieństwo ponownego wystąpienie zachowania zwiększa się właściciel ignoruje psa, który domaga się smakołyku ze stołu, prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia zachowania zmniejsza się

 

W przeciwieństwie do pozytywnych metod, szkolenie tradycyjne opiera się na wygaszaniu dodatnim i wzmocnieniu ujemnym. Oznacza to karanie zachowania niewłaściwego i zaprzestanie nieprzyjemnych dla psa działań, w momencie wykonania przez niego polecenia.

Obecnie odchodzi się od metod tradycyjnych jako dużo mniej efektywnych w szkoleniu oraz rujnujących zaufanie psa do opiekuna.

Dużo lepsze efekty, niż w szkleniu metodami klasycznymi, uzyskuje się poprzez nagradzanie właściwych zachowań, a ignorowanie niewłaściwych. Zwykle już sam brak nagrody za niewłaściwe zachowanie powoduje jego wygaszenie.

Poprzez szkolenie pozytywne, czyli nagradzanie właściwych zachowań, właściciel pokazuje psu jakie zachowanie psa lubi i sprawia, że jest ono dla psa opłacalne. Psy chętniej wybierają zachowania gwarantujące nagrodę. Nie nagradzane zachowanie nie jest dla psa opłacalne i stopniowo coraz rzadziej powtarzane, aż w końcu wygaśnie.