Szkolenie psów – metoda DO AS I DO (DAID) oparta o zdolności uczenia się społecznego psów

Uczenie się społeczne to pozyskiwanie informacji lub nabywanie zachowań poprzez obserwację lub interakcję z innymi osobnikami.

Metoda DAID wykorzystuje zdolność psów do obserwacji i naśladowania zachowań, a także relacje społeczne jakie psy wytwarzają z ludźmi.

W metodzie DAID występuje tzw. naśladownictwo funkcjonalne, to znaczy pies osiąga ten sam cel i robi to w podobny do człowieka sposób mimo różnic anatomicznych. Oznacza to, że pies naśladuje różne czynności człowieka, ale może wykonywać je  inną częścią ciała, np. człowiek robi coś ręką, a pies pyskiem.

Nazwa tej metody szkoleniowej została zaczerpnięta od nazwy protokołu do sprawdzania zdolności naśladowczych różnych zwierząt.

Trening  metodą DAID do składa się z trzech faz :

Faza -1 nauka zasady naśladowania z wykorzystaniem znanych psu trzech zachowań

Faza -2 generalizacja zasady naśladowania z wykorzystaniem sześciu znanych psu zachowań

Faza -3 nauka nowych zachowań za pomocą zasady naśladowania

W  czasie treningu pies uczy się zasady.  Komenda„ powtórz (do it)” nie jest związana z jakimś konkretnym zachowaniem lecz z nową zasadą. Komenda „ powtórz (do it)” oznacza zrób to co ja.

Przeprowadzono badania porównujące szybkość nauczenia psa nowych zachowań metodą DAID oraz metodą kształtowania (kliker):

 W nauce czynności prostych takich jak:

         dzwonienie dzwonkiem pasterskim

         włożenie łapy do hula-hop

         przewracanie butelki

Maksymalny czas na wykonanie przez psa wymaganej czynności wynosił 15 min mierzone od momentu rozpoczęcia próby do chwili wykonania przez psa danego zadania. Psy które przekroczyły ten czas były odrzucane z testu. W teście wzięło udział  15 psów z czego wszystkie zmieściły się w wymaganym czasie. Różnica, chociaż niewielka, wystąpiła w średnim czasie osiągnięcia celu czyli wykonania zadania przez psa.

 Wyniki testu:

DAID

kształtowanie     (kliker)

Ilość psów w teście

15

15

Ilość psów która wykonała zadanie w ciągu 15 min

15

15

Średni czas potrzeby do wykonania zadania (sekundy)

27,19

45,25

W drugim badaniu porównano skuteczność obu tych metod w nauce czynności złożonej:

         otworzenie szuflady

         zamknięcie szuflady

         otworzenie szafki

         zamkniecie szafki

Maksymalny czas na wykonanie przez psa wymaganej czynności wynosił 15 min mierzone od momentu rozpoczęcia próby do chwili wykonania przez psa danego zadania. Psy które przekroczyły ten czas były odrzucane z testu. W teście wzięło udział  14 psów z czego w metodzie DAID wszystkie zmieściły się w czasie 15 minut, a w metodzie klikerowej tylko 11 psów.  Bardzo duża różnica wystąpiła w średnim czasie osiągnięcia celu czyli wykonania zadania przez psa.

 Wyniki testu:

DAID

kształtowanie     (kliker)

Ilość psów w teście

14

14

Ilość psów która wykonała zadanie w ciągu 15 min

14

11

Średni czas potrzeby do wykonania zadania (sekundy)

55,71

356,18

Przeprowadzone badania porównawcze nauki nowych zachowań u psów metodą DAID i kształtowania (kliker)  ukazały bardzo dużą skuteczność metody DAID w nauce złożonych czynności.

Metoda DAID nie zastępuje innych metod pozytywnego szkolenia i powinna być stosowane łącznie z nimi, natomiast sprawdza się i jest bardzo pomocna  w nauce skomplikowanych czynności.

Szczegóły treningu DAID zostaną omówione w czasie seminarium :  „Teoria szkolenia psów, koncentracja, motywacja” które odbędzie się  8.12.2013 w ZSz nr 53 ul Popiełuszki 5 w Warszawie.

Szczegóły dotyczące seminarium są na stronie https://www.psiaedukacja.pl/index.php/ct-menu-item-19/seminaria-kynologiczne/26-komunikacja-psow-wyklad

 

Pies i kot – jak zaprzyjaźnić psa z kotem

Pies i kot

Ferni jako kilkumiesięczny kot został wprowadzony do domu, w którym mieszkał pies Bubu. Dzięki budowaniu pozytywnych skojarzeń udało się spowodować, że pies w ciągu kilku dni zaakceptował kota w domu.

Mimo dużej różnicy w masie ciała, pies i kot aktualnie są najlepszymi przyjaciółmi!

 

Co zrobić gdy pies kuli się i posikuje na widok domowników ?

Posikiwanie jest znakiem uległości i sygnałem, że podchodzący do psa człowiek ma postawę grożącą. W ten sposób pies usiłuje uspokoić zbliżającą się do niego osobę.  Dlatego nigdy nie należy go za to karać, bo spowoduje to, że pies będzie pokazywał jeszcze większą uległość, czyli posikiwanie się nasili. W takiej sytuacji należy zupełnie zignorować psa, nie pochylać się nad nim, ani nie usiłować go pogłaskać,, ani nawet na niego nie patrzeć,  a po chwili należy kucnąć bokiem do psa lub usiąść na krześle i przywołać go do siebie, a gdy przyjdzie,   pogłaskać od dołu po klatce piersiowej i żabocie. Nie należy głaskać psa po głowie, bo jest to gest odbierany przez psy jako grożący.

Co zrobić, żeby pies nie obgryzał mebli?

Psy gryzą meble najczęściej, gdy zostają same w domu, gdy się nudzą lub są zestresowane. Gryzienie jest czynnością samonagradzającą, tzn. sprawia psu przyjemność i działa na niego uspokajająco, dlatego nie da się psa oduczyć gryzienia. Można natomiast właściwie je ukierunkować.  Należy kupić psu kości lub zabawki do gryzienia, w zależności od jego preferencji i chwalić go zawsze, gdy je obgryza.  Meble można spryskać sprayem odstraszającym lub posmarować substancją o bardzo kwaśnym smaku.  Należy też psu zwiększyć ilość ruchu.