Psy – kilka faktów dotyczących psów

Temat inteligencji psów budzi sporo kontrowersji. Jedni opowiadają historie o swoich genialnych psach, inni uważają je za istoty pozbawione świadomości i zdolności do wnioskowania.

Badania naukowe potwierdziły wielokrotnie, że psy są stworzeniami inteligentnymi, odczuwają emocje, posiadają pamięć retrospektywna, czyli pamiętają to co się wydarzyło i pamięć prospektywną, czyli pamiętają to co mają zrobić.

Mimo tak bliskich kontaktów ludzi z psami, wielu właścicieli psów mało wie o swoich czworonogach, co powoduje brak wzajemnego zrozumienia i frustrację i właścicieli i psów. Zachęcam do bliższego poznania naszych czworonogów i ich różniącego się od ludzkiego  sposobu pojmowania rzeczywistości, co pomoże zaakceptować psy jako fascynujące,  odmienne od ludzi istoty.  Pozwoli to także zrozumieć ich zachowania i w wielu przypadkach ułatwi wspólne życie zarówno właścicielom, jak i psom.

Istnieje kilka faktów dowiedzionych naukowo dotyczących psów:

1. Psy odbierają i rozumieją informacje płynące z otaczającego je świata.

2. Psy potrafią się uczyć i modyfikować swoje zachowanie w zależności od otaczających je warunków.

3. Psy mają pamięć.

4. Potrafią rozwiązywać pewne problemy.

5. Psy mają uczucia, które potrafią manifestować np. radość, smutek, strach,

6. Psy charakteryzują się empatią, to znaczy rozumieją uczucia innych

7. Każdy pies ma swoją odrębną osobowość.

8. Pies jest istotą społeczną i zachowania społeczne są dla niego bardzo ważne np. zabawa.

9. Psy porozumiewają się między sobą bez względu na rasę.

10. Psy potrafią porozumiewają się z innymi gatunkami np. z ludźmi.

Aby uzmysłowić sobie w jak sposób myślą psy należy przede wszystkim uświadomić sobie   różnicę w funkcjonowaniu zmysłów i w ich znaczeniu dla człowieka oraz psa.

Najważniejszym zmysłem dla psa jest węch i to on wykształca się u szczeniąt w pierwszej kolejności, następnie słuch, a dopiero potem wzrok.