Porady e-mailowe

D1010002sW związku z tym, że efektywność konsultacji w czasie wizyty domowej jest większa iż porady na odległość, porad e-mailowych udzielam wyłącznie w przypadku, gdy niemożliwa jest wizyta domowa.

Aby uzyskać poradę e-mailową należy dokładnie opisać problem. Po zapoznaniu się z problemem zdecyduję, czy w danym przypadku mogę się podjąć terapii bez wizyty domowej.

W przypadku porady e-mailowej wysyłam ankietę, którą należy odesłać po dokładnym wypełnieniu.

 

 

W przypadku lęku separacyjnego u psów konieczne jest nakręcenie filmu przedstawiającego zachowanie psa podczas nieobecności domowników.

W przypadku porady dotyczącej kotów potrzebuję dodatkowo plan mieszkania z zaznaczoną lokalizacją kuwet, misek z jedzeniem i wodą, ciągów komunikacyjnych, legowisk oraz  zdjęcia poszczególnych pomieszczeń.

Koszt porady e-mailowej wynosi 300 zł  (70 euro) i obejmuje do 10 konsultacji e-mailowych w okresie 6 tygodni od daty porady.

W dalszym etapie leczenia możliwe są konsultacje telefoniczne. Koszt jednorazowej konsultacji telefonicznej wynosi 90 zł.

Płatność za usługę wykonywana jest z góry na konto:

Jolanta Łapińska

02 1240 1125 1111 0010 2532 7095

wpłaty w  euro  PL42124011251978001039805477

Swiftcode PKOPPLPW

Rozpisaną poradę wysyłam następnego dnia po otrzymaniu płatności.