Porady e-mailowe

D1010002sPorady e-mailowe oferuję w przypadku odległości wykluczającej spotkanie, a także w przypadku zespołu lęku separacyjnego, zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych.

W innych przypadkach, aby uzyskać poradę e-mailową należy krótko opisać problem. Po zapoznaniu się z sytuacją, zdecyduję, czy w danym przypadku mogę się podjąć terapii bez spotkania.

W przypadku porady e-mailowej wysyłam ankietę, którą należy odesłać po dokładnym wypełnieniu wraz z filmami pokazującymi problemowe zachowanie zwierzęcia. Wysłanie wypełnionej ankiety jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby porady zoopsychologicznej.

W przypadku zespołu lęku separacyjnego u psów konieczne jest nakręcenie filmu przedstawiającego zachowanie psa podczas nieobecności domowników od momentu wyjścia do momentu powrotu. Film nie powinien być krótszy niż 30 minut. Potrzebuje także plan mieszkania z zaznaczonymi miejscami,  w których najczęściej przebywają domownicy oraz pies, ulubionych miejsc snu i odpoczynku psa.

W przypadku porady dotyczącej kotów potrzebuję dodatkowo plan mieszkania z zaznaczoną lokalizacją kuwet, misek z jedzeniem i wodą, ciągów komunikacyjnych, legowisk oraz  zdjęcia poszczególnych pomieszczeń.

Koszt porady e-mailowej wynosi 300 zł i obejmuje do 6 konsultacji e-mailowych w okresie 6 tygodni od daty porady.

W dalszym etapie leczenia możliwe są konsultacje telefoniczne. Koszt jednorazowej konsultacji telefonicznej wynosi 150 zł. W cenę porady wliczone jest do dwóch konsultacji e-mailowych przez okres 2 tygodni po rozmowie telefonicznej. 

Płatność za usługę wykonywana jest z góry na konto:

Jolanta Łapińska

02 1240 1125 1111 0010 2532 7095

wpłaty w  euro  PL42124011251978001039805477

Swiftcode PKOPPLPW

Termin wysyłki porady ustalam indywidualnie z klientem.